Współpraca z Unią EuropejskąRealizacja Projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programuINNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”pt:

”Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej”

cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji oraz poprawę parametrów pracy. W szczególności poprawiona mazostać moc jednostkowa ogniwa (moc przypadającej na jednostkę powierzchni/objętości/masy ogniwa). Znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych zostanie osiągnięte poprzezzastosowanie technologii poligraficznych (drukarskich) do produkcji poszczególnych warstw ogniw jak również do nanoszenia alternatywnych układów katalitycznych. Wzrost żywotnościoraz sprawności ogniw pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układówkatalitycznych, również nanoszonych metodami poligraficznymi, w sposób wysoce wydajny i kontrolowany.

całkowita wartość projektu:    4 473 492,96 PLN

wartość dofinansowania:    3 450 087,37 PLN