SPECYFIKACJE

Jeśli posiadasz gotowy projekt pracy, którą chciałbyś u nas wydrukować lub chciałbyś dostarczyć nam materiały mające się znaleźć w projekcie, który mamy dla Ciebie przygotować, tutaj podajemy kilka podpowiedzi jak takie materiały powinny wyglądać:

PLIKI OTWARTE:

- CorelDRAW (pliki .cdr w wersji 10 lub niższej) - kolorystyka CMYK (chyba, że zamówienie uwzględnia użycie kolorów PANTONE), bitmapy w kolorystyce CMYK i rozdzielczości 300 dpi, czcionki zamienione na krzywe (curves) lub dostarczone wraz z plikiem (w przypadku gdy potrzebna będzie dodatkowa edycja tekstu). Jeśli w pracy występują spady, prosimy o uwzględnienie tego w projekcie, lub podanie ich wielkości (preferujemy spady 2-5 mm).

- Illustrator (pliki .ai w wersji 9 lub niższej) - kolorystyka CMYK (chyba, że zamówienie uwzględnia użycie kolorów PANTONE), bitmapy w kolorystyce CMYK i rozdzielczości 300 dpi, wbudowane w plik, czcionki zamienione na krzywe (outlines) lub dostarczone wraz z plikiem (w przypadku gdy potrzebna będzie dodatkowa edycja tekstu). Jeśli w pracy występują spady, prosimy o uwzględnienie tego w projekcie, lub podanie ich wielkości (preferujemy spady 2-5 mm).

- Photoshop (dowolna wersja) - kolorystyka CMYK, rozdzielczość 300 dpi, zachowany układ warstw, jeśli występują spady - prosimy to uwzględnić.

- QuarkExpress (wesja 4) - prosimy o dostarczenie kompletnych "paczek" zawierających plik roboczy oraz użyte w projekcie elementy graficzne i czcionki.

PLIKI ZAMKNIĘTE:

- Bitmapy - najlepiej w formacie TIFF, kolorystyce CMYK i rozdzielczości 300 dpi. Prosimy o sprawdzenie czy rozmiar dostarczanych materiałów będzie stosowny do rozmiaru mediów, na których drukowana będzie praca (np. zdjęcie o rozmiarach 50x90 mm stanie się nieczytelne jeśli ma zajmować całą powierzchnię formatu A2). Jeśli bitmapa jest gotowym projektem i występują w nim spady, prosimy o ich uwzględnienie, lub podanie ich wielkości (preferujemy spady 2-5 mm). 
Bitmapy w formacie JPEG powinny zostać zapisane przy użyciu najmniejszego stopnia kompresji. Rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi, lub ewentualnie 150 dpi. Dopuszczalna jest rozdzielczość 72 dpi ale tylko jeśli obraz ma rozmiary przynajmniej 2500x2000 px (a więc jego objętość wynosi przynajmniej 1.5 MB). Dostarczenie mniejszych plików wiąże się ze stratą na jakości gotowego produktu. Prosimy o nie dostarczanie plików jpeg (oraz .gif), będących elementami stron internetowych (ich jakość jest zbyt niska i nie nadają się do druku). Bitmapy można również dostarczać w kolorystyce RGB, należy jednak wziąć pod uwagę, że dokładne odwzorowanie takich kolorów w druku może się okazać niemożliwe.

- EPS - przygotowując pliki .eps prosimy o dopilnowanie, aby poszczególne obiekty (np. tekst, grafika), zostały umieszczone na osobnych warstwach. Czcionki powinny być zamienione na krzywe. Kolorystyka CMYK. Jeśli w pracy występują spady, prosimy o uwzględnienie tego w projekcie, lub podanie ich wielkości (preferujemy spady 2-5 mm).

- PDF - pliki kompozytowe w kolorystyce CMYK z dołączonymi czcionkami (lub z tekstami zamienionymi na krzywe). Teksty czarne powinny się składać w 100% z koloru czarnego a nie z pełnego CMYK. Jeśli praca posiada spady prosimy o ich uwzględnienie, lub podanie ich rozmiaru (preferujemy spady 2-5 mm). Elementy graficzne powinny być przygotowane wg zasad wspomnianych powyżej. Pliki przeznaczone do druku jako pliki postscriptowe powinny zostać przygotowane w rozdzielczości 2400 dpi i gęstości rastra 150 lpi. 

- PS, PRN (pliki postsciptowe) - powinny zostać przygotowane w rozdzielczości 2400 dpi i gęstości rastra 150 lpi - kompozytowe lub separowane (w przypadku, gdy w projekcie nie pojawiają się bitmapy i płynne przejścia tonalne, a więc składa się on z tekstu i/lub grafiki wektorowej bez gradientów, dopuszczalna jest rozdzielczość 1200 dpi i gęstość rastra 100 lpi).

PLIKI TEKSTOWE:

Dostarczając tekst przeznaczony do użycia w pracy (np. książka, gazeta), należy zadbać o to, aby przeprowadzona została jego korekta oraz wszelkie zabiegi edytorskie. Tekst powinien być także prawidłowo sformatowany (np. wcięcia wykonywane za pomocą klawisza tab a nie za pomocą kilkukrotnego wciśnięcia spacji; brak podwójnych spacji, oraz spacje we właściwych miejscach). Nieprawidłowe formatowanie oraz błędy w tekście prowadzą do przedłużenia procesu składu/łamania. Pliki najlepiej dostarczać w formacie .doc (Microsoft Word).

JAK DOSTARCZYĆ PLIKI?

Pliki prosimy dostarczać na nośnikach CD lub DVD. Pliki o wielkości nie przekraczającej 10 MB można przesyłać e-mailem na adres ado@ado.com.pl, pliki większe niż 10 MB prosimy umieszczać na naszym serwerze FTP (login i hasło podamy po przyjęciu zlecenia)